Zrzutka na okno?

Masz mieszkanie spółdzielcze? Sprawdź, na jakich warunkach możesz wymienić okna.

Wymiana okien to ważna inwestycja, która znacząco podnosi komfort mieszkania. Niestety nie jest to tania sprawa. W przypadku domów jednorodzinnych sytuacja jest prosta – wszystkie wydatki związane z remontem ponosimy sami i nikt nie ulży nam w tym obowiązku. A co z lokalami spółdzielczymi, których właściciele miesiąc w miesiąc oddają pokaźne sumy na wspólny fundusz remontowy? Czy mogą liczyć na dofinansowanie wymiany okien?

Zwykle tak, choć w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, jakie zasady remontów obowiązują w naszej spółdzielni. Spółdzielnie mieszkaniowe podchodzą bowiem w bardzo różny sposób do wymiany okien. Niektóre w ogóle nie zezwalają na indywidualne wymiany, same wymieniając sukcesywnie stolarkę we wszystkich lokalach. Inne nic nie wymieniają i nic nie dopłacają lokatorom, a pozostałe zwracają mieszkańcom koszty wymiany starych okien na nowe. To jaką strategię przyjmuje nasza spółdzielnia zależy od zapisów w jej statusie lub uchwały walnego zgromadzenia członków zarządu. Pieniądze na dofinansowanie wymiany okien mogą pochodzić z różnych źródeł – nadwyżki bilansowej, funduszu celowego albo ze środków funduszu remontowego.

Zazwyczaj wymiana okien w lokalu spółdzielczym (jeśli jest możliwa) wymaga w pierwszej kolejności wypełnienia podania z prośbą o przybycie komisji kwalifikującej (uwaga, nasze mieszkanie nie może być zadłużone!). Po zakwalifikowaniu naszych okien do wymiany czekamy na decyzję spółdzielni. Decyzja ta określa m.in. szczegółowe warunki wymiany, oraz kwotę, jaką dostaniemy na zakup nowych okien. Zwykle spółdzielnie partycypują w 75 proc. wartości okna (25 proc. dokładamy z własnej kieszeni). Tu ważna uwaga – zamawiajmy okna, których kolorystyka i podział są identyczne, jak innych okien w bloku, w przeciwnym razie spółdzielnia będzie miała prawo nie tylko do wstrzymania wypłaty ale też może nakazać nam wymontowanie okna.

Zwykle też wymieniając okna musimy na własny koszt naprawić elewację i pomalować ją wg palety barw podanej w decyzji. Na wykonanie wszystkich prac mamy ok. 6 miesięcy. Potem czekamy na przybycie komisji okiennej, która sprawdzi, czy dopełniliśmy wszystkich warunków. Jeśli tak – czekamy na wypłatę pieniędzy.

Tu niestety też panuje „wolnoamerykanka”. Niektóre spółdzielnie zwracają pieniądze w ciągu kilku miesięcy, inne – każą czekać nawet kilka lat! Wszystko zależy od kondycji finansowej naszej spółdzielni.

Widać więc, że wymiana okien w lokalu spółdzielczym nie należy do przedsięwzięć łatwych. Tym bardziej dobrze jest poświecić czas i energię, na wybór okna, które będzie nam niezawodnie służyć przez wiele lat.

Comments are closed.